Warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego

Skuteczne zarządzanie emocjami

Jednym z trudniejszych zadań liderów jest okiełznanie balansu sił rywalizacji oraz współpracy. Zjawiska takie występują tam, gdzie ludzie pracują razem. Wyzwaniem dla lidera jest zapewnienie warunków, w których każdy członek zespołu może pracować efektywnie zmierzając do wspólnego celu.

Ten warsztat jest zaprojektowany z myślą o udoskonaleniu umiejętności oddziaływania liderów poprzez rozszerzanie ich świadomości zachowań i procesów grupowych. Uczestnicy szkolenia będą mogli poznać znaczące dla tematu koncepcje Analizy Transakcyjnej oraz zrozumieć kluczowy konstrukt tej teorii - model Stanów Ja. Nauczą się oni skutecznych strategii komunikacji z pracownikami w różnych sytuacjach zawodowych. Sesja łączy teorię z praktyką, aby zaoferować liderom przestrzeń do przemyślenia napotykanych przez nich trudnościach. W efekcie uczestnicy odkryją bardziej konstruktywne sposoby odpowiedzi na wyzwania oraz poczucie większej mocy osobistej.

Skrypt kariery

Ten warsztat jest adresowany do osób dopiero wyruszających w swoją profesjonalną podróż. Umożliwi Ci on sprecyzowanie Twoich celów życiowych oraz określenie drogi przyszłej kariery. Docelowo, z końcem tej sesji będziesz mógł zidentyfikować Twoje wartości, nazwać atuty oraz stworzyć wizję Twojego życia zgodną z Twoimi przekonaniami.

Sięgając do perspektywy wspomnień wczesnego dzieciństwa, poznasz Twoje naturalne zdolności i potencjał, które dały początek skryptowi Twojej kariery. Rozpoznawszy swoje tendencje, będziesz mógł zwrócić się ku budowaniu przyszłości z miejscem na radość, więzi międzyludzkie, refleksję a także uważność w stosunku do własnych potrzeb. Będziesz marzyć o ekscytujących podróżach i doświadczać swoją własną niepowtarzalność. Następnie skoncentrujesz się na strukturze swojego życia odpowiadając na kluczowe pytania: Dlaczego tutaj jestem? Jakie są moje role? Jak chcę być zapamiętany?

W wyniku pracy ze swoimi przeżyciami zobaczysz, jak te kawałki zlepiają się w spójną układankę i jak wobec tego możesz sformułować solidne cele, zgodne z Twoimi przekonaniami. Dostaniesz szansę zbadania, jak przebiega postęp w Twoim życiu oraz rozszerzysz świadomość dostępnych dla Ciebie opcji. Możesz być zadowolony i utwierdzić się w słuszności dokonanych dotąd wyborów albo zacząć weryfikować kierunek, którym podążasz. W każdym z tych przypadków jesteś zaproszony do bezpiecznej przestrzeni, w której możesz przemyśleć pewne aspekty Twojego życia, które mogą być znaczące tu i teraz.

Kariera, moc, odporność

Co przychodzi Ci do głowy, kiedy Twoje życie zaczyna roztaczać szersze kręgi? Czy jesteś tego świadomy, czy nie, istnieją pewne samoaktualizujące się tendencje, które nadają kształt i barwę Twojemu życiu.

Ten warsztat daje Ci możliwość rozpatrzenia nieświadomych założeń dotyczących ścieżki Twojej kariery. Jest to zaproszenie do wykreowania bardziej spójnego obrazu siebie oraz odkrycia Twoich nieznanych dotąd talentów. Staniesz się bardziej świadomy posiadanych sił i zasobów oraz możliwości wyboru, jakie stoją przed Tobą.

W momencie, gdy naświetlisz swój samo-wizerunek, dostrzeżesz jak zarządzasz swoim potencjałem. Ta sesja pomoże Ci pozostać czujnym w sytuacjach, gdy Twoje umiejętności są kwestionowane. Odkryjesz także swoje zasoby, które pomogą Tobie zachować poczucie siebie w sytuacji, gdy inni umniejszają lub unieważniają Twój sposób myślenia.

Po wtóre, ta sesja zaoferuje Tobie bezpieczną przestrzeń, w której rozwiniesz Twoją tolerancję dla niepowodzeń. Celem jest wzmocnienie Twojej odporności oraz kontynuacja Twojej drogi rozwoju mimo trudności, jakich możesz na niej doświadczyć.

Zarządzanie trudnościami w zachowaniu i emocjach

Ten warsztat jest adresowany do ludzi chcących poszerzyć swoją świadomość w zakresie wyzwań emocjonalnych pojawiających w trudnych sytuacjach oraz w zetknięciu z trudnymi ludźmi. Uzyskasz świadomość oraz strategie radzenia sobie w różnych wariantach nieprzyjemnych scenariuszy
Podczas warsztatu będziesz analizował poniższe obszary:

  • Co wywołują w Tobie trudne sytuacje i jak na nie reagujesz?
  • Przeniesienie – dlaczego niektórzy z nas są tak zdeterminowani by zachowywać się w określony sposób?
  • Twórcze i pojemne otoczenie – jaka jest Twoja rola co do trudnych emocji?
  • Strategie rozumienia i kierowania zachowaniem – co realistycznie może być zrobione?
  • Praktyka, praktyka, praktyka – odkrywanie Twojego stylu w obchodzeniu się z niepewnymi sytuacjami.

Grupa może wydawać się żywym organizmem lub dziką bestią. Ważne jest, aby wiedzieć, jak dostroić się do tego, co się dzieje i stworzyć dobre warunki do wzrostu. Warsztat ten jest połączeniem teorii i treningu interpersonalnego. Radzenie sobie z trudnymi emocjami często wywołuje wiele automatycznych reakcji. W wyniku tego warsztatu będziesz zdolny zbudować swoje własne strategie efektywnego przywództwa. Nauczysz się rozpoznawać Twoje osobiste bodźce spustowe i zaznaczać emocjonalne granice. Zrozumiesz także, jak używać swojej mocy i rangi bycia liderem oraz jak postępować z uczuciami mogącymi pojawić się w grupach, którymi przewodzisz.

Wprowadzenie do coachingu

Dowodzisz, zarządzasz, motywujesz innych ludzi w zawodowym kontekście? Chciałbyś stać się bardziej efektywny we wspieraniu ich rozwoju? Ta sesja jest zaprojektowana z myślą o wyposażeniu Ciebie w podstawowe umiejętności, które będą użyteczne podczas podnoszenia jakości pracy indywidualnej i grupowej. Ten warsztat umocni Twoją świadomości siebie w relacji z innymi. Jako pośrednik zmiany używasz bardzo wartościowego instrumentu, czyli Twojego umysłu, aby promować czyjś wzrost. Ważne jest, aby używać go mądrze i skutecznie.

Gdy uświadomisz sobie Twój wpływ na innych ludzi, przejdziemy do ćwiczeń technik użytecznych w potrzebnych w podchwytliwych sytuacjach. Wspieranie ludzi to proces, który może być równocześnie nieprzewidywalny oraz frustrujący. Twoja umiejętność skutecznego radzenia sobie z trudnościami w procesie jest rdzeniem Twoich umiejętności coachingowych. Dlatego właśnie Twoja emocjonalna dojrzałość w połączeniu z odpowiednimi metodami decyduje o sukcesie Twoich interwencji.

As you become more mindful of the impact you have on others we will practise a number of techniques that are useful in managing tricky interpersonal situations. Human development can often be unpredictable and frustrating. Your ability to manage this lies at the core of your coaching skills. That is why your emotional maturity combined with the most appropriate methods can determine the success of your interventions.

Będziemy również rozważać subtelny balans pomiędzy wsparciem a prowokacją. Coaching może być inspirującym doświadczeniem, pod warunkiem, że coach oraz klient zdają sobie sprawę z istoty i celu procesu coachingowego. Wymaga to jednak dużej samoświadomości ze strony coacha oraz dobrze ustalonego kontraktu psychologicznego. Ta sesja zakłada wzmacnianie Twojej zdolności do współpracy z Twoim klientem oraz przekuwania współtworzonych przez Was planów na rzeczywistość.

Budowanie pewności siebie

Pewność siebie nie jest trwałym stanem aprobaty siebie, jako wyjątkowej jednostki w świecie. Jest to bardziej sztuka wglądu w swoje uczucia i doświadczenia oraz umiejętność zauważenie ich, jako ważnych wskaźników Twoich potrzeb. Pewność siebie bierze się z doświadczenia relacji z samym sobą i prawdziwego uznania dla siebie. Oznacza to bycie otwartym na wewnętrzny dialog oraz wyrobienie bardziej wspierającej niż krytycznej postawy wewnętrznej.

Ten warsztat pozwoli Ci spojrzeć z bliska na Twoją relację z samym sobą. W momencie gdy rozpoznasz i poczujesz swoje doświadczenie, dojdziesz do wniosku, ze istnieje wiele opcji dotyczących tego kim jesteś i kim możesz być. Ta sesja wzmocni Twoje pomoże Tobie tworzyć relacje, których esencją jest swoboda i nasycenie.

Będziemy uczyć się na doświadczeniu, abyś na własnej skórze odczuł sens prezentowanych idei. Oznacza to wgłębienie się w sedno Twojej historii. Oznacza to również założenie, że możesz przeżyć swoje życie bardziej jako jego autor, a nie jako bierny widz. Sposób, w jaki opowiadasz swoją historię jest tak samo ważny jak to, o czym opowiadasz. W efekcie wyjdziesz z tego warsztatu z dużym poczuciem świadomości jak tworzysz swój wizerunek. Zrozumiesz jak inni czują się w Twojej obecności. Może się to stać Twoim katalizatorem do zmiany Twojej historii i opowiedzenia jej ponownie tak, jak ty chcesz.

Zastanawiasz się, jak uatrakcyjnić zdolności komunikacyjne?

Skuteczna komunikacja to nie pewnik w każdej międzyludzkiej interakcji. Niektórzy z wdziękiem i pewnością poruszają się w obszarze relacji interpersonalnych. Inni mogą powątpiewać: „Czy to, co mówię, jest ok?”, „Jak powinnam/powinienem zareagować?” czy „Co ta osoba ma na myśli?”.

TZadaniem tego warsztatu jest rozwinięcie Twoich umiejętności komunikowania się w sposób wolny i naturalny. Celem tych zajęć jest przedstawienie podstawowych narzędzi Analizy Transakcyjnej oraz trening miękkich umiejętności oparty o dynamikę grupową. Zastanowimy się głębiej nad tym, co się odbywa między uczestnikami na poziomie psychologicznym oraz w jaki sposób taka wiedza pomaga nam kształtować nasz styl osobisty. Ponadto, przyjrzymy się innemu, równie ważnemu, składnikowi komunikacji, jakim jest dialog wewnętrzny. Zazwyczaj nie myślimy świadomie o tym, w jaki sposób odnosimy się do własnych myśli, odczuć oraz doświadczeń, a jednak są one kluczowe w efektywnej komunikacji ze światem zewnętrznym. Poprzez zrozumienie osobistych wzorców, uczestnicy zbudują swoje wewnętrzne zasoby, które będą ich wspierać w wyrażaniu autentycznych myśli i uczuć. W rezultacie staniesz się bardziej świadomy tego, co wnosisz do danej sytuacji zwyczajnie przez swoją obecność.

Świadomość różnic w rozwiązywaniu konfliktów

Praca czy nauka w zróżnicowanym środowisku bywa trudna, wyzywająca i interesująca zarazem. Wzbudza to głęboką refleksję o odwadze do pójścia w ogień konfliktu. Jest to tym bardziej ważne, gdy chcemy rozwijać się indywidualnie oraz budować poczucie wspólnoty z tymi, którzy są wokoło nas. W tej podróży nie ma jednak miejsca na tchórzostwo. Dlatego właśnie tutaj jesteśmy: nie wyłącznie dla celów pracy grupowej czy indywidualnej, ale dla wszystkich ludzi, którzy są dookoła Ciebie w firmie, w mieście oraz w naszej wielkiej rodzinie ludzkiej.

Celem tego warsztatu jest podniesieniu świadomości czynników kulturowych i indywidualnych różnic oraz ich wpływu na nasze relacje. Będziemy pracować eksperymentalnie i opierać się na teorii oraz prezentacji praktycznych rozwiązań. Przedstawione koncepcje mają Wam dostarczyć narzędzi do sprawniejszej pracy z konfliktem w środowisku zróżnicowanym kulturowo i społecznie.

Codzienna komunikacja bywa wyczerpująca i często może nas oddalić od naszej wolności wyborów. Jednak to ta właśnie wolność może stworzyć autonomię i poprowadzić nas do dojrzałości emocjonalnej oraz poczucia bezpieczeństwa. Praca z konfliktem wymaga od ludzi pracy z sercem i umiejętności kierowania się wspomnianymi wartościami. W rezultacie wzmocnisz swoją zręczność w pracy z konfliktem grupowym oraz zaczniesz proces, w którym każdy może aktywnie poszukiwać wystarczająco dobrych rozwiązań.