Peter Jusik

Coaching and Counselling

Flow znaczy bycie tym, kim naprawdę jesteś.

OFERTA

Moja oferta coachingu obejmuje wsparcie i rozwój w poniższych obszarach:

Coaching kariery

Możliwe, że w Twojej głowie ścierają się sprzeczne stanowiska. Może nie jesteś pewien, co chciałbyś robić albo jesteś zmęczony tym, czym się aktualnie zajmujesz. Tak, na tym właśnie polega klincz stania w miejscu. Jednym ze sposobów spojrzenia na siebie jest zrobienie kroku w tył i ocena tego, gdzie jesteś teraz. Coaching może pokazać Ci właściwą perspektywę i nadać znaczenie teraźniejszości. Nie wierzę w cudowne rozwiązania, raczej pomagam Ci znaleźć opcje, które pochodzą z lepszego rozumienia kim jesteś. Tą drogą odkrywasz sens podążania w jakimś kierunku i możliwości poradzenia sobie efektywniej ze zmianami, których potrzebujesz... Możesz też zaakceptować obecny stan, jako naturalną fazę prowadzącą do czegoś większego i lepszego niż teraźniejszość.

Wsparcie w zmianie pracy

Jaka jest Twoja obecna rola zawodowa? Jak czujesz się ze swoim miejscem pracy? Te pytania mogą być punktem wyjścia do przygotowywania się do procesu zmiany pracy. Wszyscy mamy naturalną możliwość do wzrostu i rozwijania się. Twój proces zmiany może mieć swoje pułapki oraz wyzwania, ale też ukryte możliwości uczenia się. Coaching wspiera Cię w tym trudnym etapie i zachęca do rozwoju uzasadnionego poczucia potencjału w Twojej roli.

Budowanie pewności siebie

Czy czujesz się w 100% pewny siebie? No cóż, ideał z założenia nie jest do zdobycia, ale 90% to dużo więcej niż 40%. Widzę pewność siebie jako możliwość nawiązywania kontaktu z samym sobą oraz nawiązywanie kontaktu z innymi. Twoja zdolność rozpoznawania swoich potrzeb i utwierdzania siebie będzie odzwierciedlona w Twoich relacjach w świecie zewnętrznym. Mój coaching to zaproszenie do odnalezienia własnej przestrzeni i czucia się dobrze z tym, kim jesteś. Być może będą tam zmiany, które chciałbyś wprowadzić. Jeśli odzwierciedlają one Twoją naturalny sposób poruszania się po życiowych sytuacjach, to znaczy, że jesteśmy na właściwej drodze do odkrycia zasobów, które będą wspierać Cię w życiu i pomogą zbudować trwałe poczucie pewności siebie.

Coaching dla młodzieży

Pracowałem intensywnie z młodzieżą przez ostatnie 10 lat. Bywa, że młodzi ludzie potrzebują większej jasności odnośnie swoich celów edukacyjnych i życiowych. Oferuję wsparcie także tej grupie klientów oraz pomagam im odkryć kierunek, w którym zmierzają oraz wybrać opcje najbardziej dopasowane do ich potrzeb. Coaching dla nastolatków i młodych dorosłych może być skutecznym narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji o ich przyszłości.

Coaching dla nauczycieli

Zdobywałem wykształcenie i prowadziłem szkolenia w UK, Francji, Polsce, Ukrainie i w Meksyku. Spotykanie uczniów o różnorodnym wieku, pochodzeniu i mentalności było dla mnie dużym przywilejem. Moją poprzednią rolą było nauczanie młodych ludzi, którzy z powodu trudności w swoim życiorysie nie mogli kontynuować nauki w ogólnodostępnych szkołach i zostali umieszczeni w placówce poprawczej.
Nauczyciele i uczniowie mogą napotkać na trudności w początkowej fazie formowania grupy szkolnej. Uczniowie zdają się rozpoznawać twoje słabe punkty i używać ich do swoich celów. Coaching dla nauczycieli to zwiększenie twoich szans na nawiązanie efektywnych relacji z grupą. Możesz poszerzyć twoją samoświadomość w zakresie dynamiki grupowej oraz zrozumieć jak wpływ wywierają na Ciebie grupy, które uczysz. Nauczanie to proces tworzenia przestrzeni do myślenia, w której każdy jest zwycięzcą. Ponadto coaching ma na celu identyfikację czynników, które wspierają ciebie jako lidera oraz prowadzą do Twojej większej satysfakcji w roli nauczyciela czy trenera. Przyczyni się to bowiem do rozwinięcia Twoich umiejętności motywowania swoich podopiecznych oraz wydobywania ich prawdziwego potencjału.

Coaching komunikacji i umiejętności interpersonalnych

zy kiedykolwiek doświadczyłeś rozmowy, po której pytałeś siebie: „Co się stało i dlaczego zawsze mi się to przydarza?”. Prawdopodobnie zostałeś uwikłany w grę, która nie sprzyjała rozwiązaniu sytuacji. Coaching przychodzi z pomocą ludziom, aby zrozumieli swoją rolę we współtworzonym procesie komunikacji i poznawaniu sposobów do utrzymywania zdrowych granic. Uzyskasz głębsze rozumienie tego, co jest wypowiedziane i – co może ważniejsze – tego, co nie jest wypowiadane a ma wpływ na końcowy rezultat komunikacji. Rozumiejąc te zasady zyskujesz możliwość kształtowania twoich relacji w sposób, który będzie dla ciebie satysfakcjonujący i podniesie komfort życia.

Umiejętności wystąpień publicznych

Niektórzy są w tym dobrzy, inni bywają przerażeni. Nie musisz tego kochać, ale może być wystarczająco dobry, aby nabrać pewności w wystąpieniach. Czy znasz swój ulubiony styl? Czy doceniasz różnicę między wzrokowcami i słuchowcami? Coaching to właśnie szansa do odkrycia i przepracowania Twoich blokad abyś rozwinął Twój osobisty styl i poczuł się lepiej podczas wystąpień publicznych.
W mojej codziennej praktyce stykam się ze słuchaczami, uczniami, którzy udzielają skutecznie informacji zwrotnej. Jeśli przez minutę stracę ich zaangażowanie, mogą albo rozmawiać, wyglądać przez okno lub wyraźnie pokazują swój brak zainteresowania. Te doświadczenia nauczyły mnie sposobów efektywnego angażowania moich słuchaczy i utrzymywania ich koncentracji.