KWALIFIKACJE I STOWARZYSZENIA

Pracuję z ludźmi na różnych płaszczyznach od ponad 10 lat. W zakres moich ról wchodziły takie profesje jak: opiekun – wychowawca podczas letnich obozów dla dzieci, nauczyciel, trener, i coach. Od zawsze miałem zacięcie do przygód i dlatego ukończyłem Biotechnologię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w trybie indywidualnym. Umożliwiło mi to na studiowanie na Poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym (Polska), University of Sheffield, University of Manchester (Wielka Brytania) oraz na Agrocampus Ouest – Centre de Rennes (Francja). We Francji oraz w Polsce pracowałem jako nauczyciel języka angielskiego. Doprowadziło mnie to ostatecznie do ukończenia szkolenia jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Równolegle prowadziłem zajęcia International Baccalaureate Curriculum w międzynarodowej szkole w Polsce. Potrzeba przygody i podróżowania zaprowadziła mnie do Londynu, gdzie zająłem się nauczaniem nastolatków będących pod opieką jednostek poradni zdrowia psychicznego oraz uczniów z problemami emocjonalnymi.

Zafascynowany ludzkim rozwojem, zdecydowałem się na studiowaniu coachingu w nurcie Analizy Transakcyjnej. Moje szkolenie podjąłem w Instytucie AT w Oksfordzie, gdzie uzyskałem Level 7 Diploma for Professional Executive Coaches and Leadership Mentors oraz zostałem akredytowany przez Institute of Leadership and Management. Posiadam również Counselling Diploma (People Practitioner) w nurcie Analizy Transakcyjnej oraz Status Dyplomowanego Nauczyciela (QTS) od 2009.

Uczestniczę w regularnej superwizji. Jestem zarejestrowanym członkiem (MBACP) British Association for Counselling and Psychotherapy (www.bacp.co.uk) Brytyjskiego Stowarzyszenia Counsellingu i Psychoterapii) i stosuję się do kodeksu etycznego tego stowarzyszenia. Będąc członkiem International Transactional Analysis Association pracuję na tytuł Certyfikowanego Analityka Transakcyjnego.