Moja filozofia

Moje przekonania o rozwoju osobistym człowieka zostały ukształtowane przez doświadczenie w nauczaniu, studia nad Analizą Transakcyjną oraz zainteresowanie psychologią pozytywną. Zakładam, że ludzie mają wiele naturalnych zdolności, które mogą zostać jasno rozpoznane, a także wzmocnionie i wtedy mogą służyć do rozwiązania trudności, na jakie napotykamy. Jako coach i counsellor tworzę warunki, które wspierają ludzi i organizacje w kierunku rozwoju, na jaki się zdecydowali. Oznacza to identyfikację wzorców zachowania, przeżywania i myślenia oraz zrozumienie tego, co jest w nich wyjątkowe. Zrozumienie jednostek oraz organizacji wnosi świadomość do ich obecnych trudności. Dopiero wtedy możliwy jest prawdziwy wzrost i rozwój.

naliza Transakcyjna inspiruje mnie przez swoje podstawowe założenia mówiące, że ludzie są OK, mogą myśleć samodzielnie i są zdolni do zmian. Modele, jakie AT wniosła do psychologii postrzegam, jako skuteczne metafory, które umożliwiają klientom przebudowanie swojego doświadczenia tak, aby nabrało bardziej wzmacniającego osobiście znaczenia. Jednak psychologiczne koncepcje nie w pełni opisują ludzką rzeczywistość, stąd nowoczesna AT podkreśla wartość relacji terapeutycznej w dokonywanej zmianie. Doświadczenie bycia słuchanym, widzianym i rozumianym, jako niezależny byt to elementy AT, jakie włączam do mojej pracy z klientami. Razem tworzymy nowe histore, które wspierają proces Twojego wzrostu i rozwoju.

Odkrywanie Twojego FLOW

Moim celem podczas coachingu czy terapii jest stworzenie przestrzeni do refleksji, w której możesz odkrywać elementy Twojej pasji oraz odnaleźć Twój indywidualny FLOW. Idea FLOW została wprowadzona do psychologii pozytywnej przez prace Mihaly Csikszentmihalyi. FLOW to „stan umysłu, w którym świadomość jest harmonijnie zorganizowana, a ludzie chcą podążać za czymkolwiek, co wybierają dla swojego dobra” (Csikszentmihalyi, 2002). Takie doświadczenie przybliża nas do tego, kim naprawdę jesteśmy. FLOW przychodzi swobodnie, ponieważ jest naturalnym procesem. Choć wymaga on aktywności oraz zaangażowania, nie ma potrzeby siłowania i zmagania się z nim. Reasumując, podejmujemy zadania z FLOW: ze świadomością naszych zasobów.

FLOW oznacza bycie sobą naprawdę, bycie Tobą w pełni! Jestem przekonany, że ma to kluczowe znaczenie w życiu. Każdy potrzebuje zrozumieć swoje działania. Niestety w życiu nie dostajemy osobistej instrukcji obsługi, a jednak zakładamy, że nasz obecny rozwój jest oparty o zasady, które rządziły wcześniejszymi etapami naszego życia. Stąd właśnie odnalezienie FLOW to pogłębianie Twojej samoświadomości. Rezultatem jest bycie tym, kim jesteś w swojej głębi.

Poznaj siebie poprzez FLOW oraz znajdź sposób, aby na nowo opowiedzieć historię Twojego życia. Tak możesz odszukać swoją esencją oraz iść przez swoje życie widząc wszystkie jego barwy.